आपले आप्पा

50.00

ज्ञान प्रबोधिनीचे संस्थापक डॉ. विनायक वि. पेंडसे तथा आप्पा यांची ओळख करून देणारी मुलांसाठीची चित्र-गोष्ट, मराठी व इंग्रजी या दोन्ही  भाषेत सांगणारे हे पुस्तक!  ‘रूप पालटू देशाचे’ या तळमळीने, अभ्यासक वृत्तीने आणि संघटना करत सामूहिक प्रयत्नातून देशासाठी काम करणाऱ्या एका आगळ्या-वेगळ्या नेत्याचा परिचय मुलांना व्हावा यासाठी हे पुस्तक आहे.