मनुष्यघडणीसाठी आवाहन भाग २

120.00

पुस्तकाची झलक पाहा  See a snippet of the book: मनुष्यघडणीसाठी आवाहन खंड २ snippet.pdf

१९९३ ते २०१३ या दोन दशकांतील लेखकांच्या शिक्षण विषयक व्याख्याने, निबंध व लेख यांचे संपादन व संकलन २ भागात केले आहे त्यातील हा दुसरा भाग. या भागात शिक्षण विषयक चिंतन, शिक्षण आज आणि उद्या या विषयांवरील लेखांचे संकलन छापले आहे.