मैत्री पुस्तकांशी संच २

150.00500.00

संचाची झलक पाहा See a snippet of the book:व्यक्ती परिचय लेख.pdf

काय म्हणताय…??
वाचायचा कंटाळा येतोय?
वाचायला कुठून सुरुवात करू …असा प्रश्न पडलाय?
मोठी पुस्तकं वाचताना दडपण येतंय? वाचायला वेळच नाहीये…?
थांबा… थांबा…!!

अशा सर्व प्रश्नांवर एकच उत्तर आहे…! एक पानी 40 पुस्तकांचा  संच!!

Clear