राष्ट्रद्रष्टे विवेकानंद (*)

120.00

पुस्तकाची झलक पाहा See a snippet of the book: राष्ट्रद्रष्टे विवेकानंद snippet.pdf

स्वामीजींच्या केवळ ३९ वर्षाच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी सर्व देशाची संघटना करण्याचे आरंभलेले कार्य, मानवता, अध्यात्म आदी पैलूंवर, प्रकाश टाकणारा हा ग्रंथ होय.

Out of stock