चला प्रकल्प करूया / Learning to Explore: Project by Project

200.00

पुस्तकाची झलक पाहा See a snippet of the Marathi edition:चला प्रकल्प करूया snippet.pdf

कोणत्याही विषयाच्या अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत प्रकल्पपद्धती खूप परिणामकारक ठरते. प्रकल्प म्हणजे काय? प्रकल्पाचे विविध प्रकार कोणते ? प्रकल्प करण्याकरिता कोणती कौशल्ये हवीत? विविध विषयांतील प्रकल्पांची वैशिष्ट्‌ये काय असतात ? प्रकल्प करतानाच्या पायऱ्या कोणत्या? – या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी , प्रकल्पपद्धतीचे तंत्र आणि मंत्र समजण्यासाठी मार्गदर्शक असे हे पुस्तक! मुलांनी हे प्रकल्प कसे करावेत? अध्यापकांनी त्यांना मार्गदर्शन कसे करावे ? यासाठी अतिशय बहुमोल , मार्गदर्शक असे हे पुस्तक!

See a snippet of the English edition: Learning to Explore.. Project by Project snippet.pdf

The project method is very effective in the study and teaching process of any subject. What is a project? What are the different types of projects? What skills are required to do the project? What are the features of projects in different disciplines? What are the steps when doing a project? This book is a guide to find the answers to all these questions, to understand the techniques and mantras of the project method! How should children do these projects? How should teachers guide them? This book is a very valuable guide!

Clear