काव्यगंधाची रसयात्रा

120.00

पुस्तकाची झलक पाहा  See a snippet of the book:काव्यगंधाची रसयात्रा.pdf

 

कवितांच्या जगात तुम्हाला घेऊन जाणारं हे पुस्तक. तुमच्या आमच्या भोवतीचा परिसर, तिथली झाडं, पशु-पक्षी, तिथली माणसं आपण
नेहमी पाहतो. सहा ऋतूंचं येणं नेहमी अनुभवतो, आपलं घर आणि घरातल्या माणसांशी असलेलं नातं
आपल्याला चांगलं ठाऊक असतं; पण कुणीतरी आपल्याला त्या आपल्या भवतालाची वेगळीच ओळख करून
देतं. कधी आनंद देणारी, तर कधी डोळ्यांत पाणी आणणारी ओळख!