विवेकानंदांचा राष्ट्रधर्म

60.00

पुस्तकाची झलक पाहा See a snippet of the book:  विवेकानंदांचा राष्ट्रधर्म snippet.pdf

स्वामी विवेकानंदांच्या समग्र साहित्यातील राष्ट्रधर्म जागविणाऱ्या काही निवडक विचारांचे, भाषणांचे, उताऱ्यांचे संकलन व हिंदुराष्ट्र संकल्पनेविषयी विस्तृत विवेचन करणारे चिंतनीय पुस्तक !