शिक्षण व्हावे चैतन्यदायी

100.00

पुस्तकाची झलक पाहा  See a snippet of the book: Shikshan Whave Chaitnyadai_snippet.pdf

 

‘ज्ञान प्रबोधिनी एक नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक प्रयोग’ या सूत्रवाक्यानुरूप ३५ वर्ष शैक्षणिक प्रयोगांची रचना व नेतृत्व करणारे प्राध्यापक विवेक पोंक्षे यांनी मांडलेल्या शिक्षण विषयक सूत्रांचे आणि प्रयोगांच्या अनुभवाचे हे संकलन