हट्टी व्हा हट्टी!

70.00

पुस्तकाची झलक पाहा See a snippet of the book: हट्टी व्हा हट्टी! snippet.pdf

स्वतःची ओळख करून देणाऱ्या, स्वतःकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन देणाऱ्या, कृतिशील बनवणाऱ्या व स्वत:मध्ये चांगले बदल घडवायला प्रोत्साहन देणाऱ्या चिंतनपर वैचारिक लेखांचा संग्रह!