गीता-गीताई

30.00

पुस्तकाची झलक पाहा  See a snippet of the book: Geeta Geetai.pdf

मूळ संस्कृत गीता व विनोबांनी लिहिलेली गीताई यांचे संकलन! एकट्याने वा समूहाने अर्थपूर्ण रितीने म्हणण्यासाठी उपयुक्त!